ورود ثبت

ورود

0
02166034987
eskandari@em7arch.com

چقدر دوست دارید در معماری موفق باشید ؟
چقدر تشنه موفقیت در معماری هستید ؟
برای رسیدن به موفقیت در معماری باید بر تمام بینش های معماری ، تفکر و تئوری های هر مکتب معماری مسلط باشید ، وقتی بر خطوط طراحی معماران هر مکتب مسلط شوید خط طراحی خودرا در راستای یک بینش و تفکر پیدا خواهید کرد و وقتی با تمام وجود به آن درک از بینش معماری برسید به خط طراحی خود اطمینان، یقین و ایمان پیدا می کنید، آنوقت جهان هم به تفکر و خط طراحی شما تعظیم خواهد کرد .
اتفاقی که در زندگی معمارانه تمام معماران بزرگ آن را تجربه کرده اند:
مانند فرانک لویدرایت ها و زاها حدید ها 
نورمن فاستر ها و فرانک گهری ها 
پیتر آیزنمن ها و کالاتراواها
کسانی که جهان هستی را با دانش و خط طراحی خود تزئین کرده اند .
برای جهان هستی اصلا مهم نیست دیگران راجع به خط طراحی و تفکر شما چه نظری دارند.
برای جهان هستی مهم این است که شما چقدر به خط طراحی خودتان ایمان دارید .
به اندازه ایمانتان به شما فرصت ، موفقیت ، زمینه و شرایط خلق اثر معماری می بخشد .
پکیج ویدیو آموزشی گام آخر طراح شدن دقیقا شمارا در این مسیر قرار می دهد 
فصل به فصل 
گام به گام
قدم به قدم هر مکتب ، تئوری ها ، خطوط معمار هر مکتب را آنالیز ، بررسی و تحلیل می کنیم و شما را به 
تسلط کامل بر اندیشه ها و حجم های بوجود آمده هر مکتب می رسانیم .

موفقیت در معماری به قلم تحلیل مهندس احسان اسکندری

آخرین بلاگ ها