ورود ثبت

ورود

0
02166034987
eskandari@em7arch.com

طراحی نما جز اصلی و مهم ترین قسمت بنا است به حدی این بخش از ساختمان یعنی طراحی نما مهم است که می توان به جرات گفت تمام آینده اشخاصی که در ساختمانی با طراحی نمای خاص زندگی می کنند آینده بسیار درخشانی دارند. چرا که یک نمای در افراد احساس لیاقتی بی حدو انـدازه بوجود می آورد که فرد را برای مــواجه با طبیعت و جهان رو به رویـش شکست ناپذیر میسازد و این عین داشتن اعتماد به نفس است .

طراحی نـمای یک ساختـمان با طراحی زیـبا و مـتریال های با کیفییت احــساس لـیاقت را به شکوفایی می رساند بسیاری از کارفرمایان به اهمییت این مساله در ناخودآگاه خود پی برده اند و در صدد هسـتند تا نمای ساخــتمان های خود را بی حد و اندازه زیبا بیافــریند تاهم خود را فــردی لایق و ارزشـــمند معـرفی کنند و هم به خریداران این بنای طراحی شده احساس لیاقت برای داشتن این بنا را بوجود بیاورند.

تمام کارفــرمایان این مساله راحتی درخــواب شب خود نیز میبینند که ساختمانی زیبا را اجــــرا کرده اند و تمــام اهالی و اهل فن ها او را بخــاطر داشتن این بنا و ساختمان این میزان ارزیابی تحسین میکند .

طراحی نمای یک ساخـتمان درتمام دنیا ارزش بینظیری پیدا کرده است به حدی که مـــــسابقات  بهترین طراحی ها در تمام نقاط جهان با عناوین مخـــتلف برگزار شده و در حال برگزاری است و بزرگترین شـرکت های تولید متریال های ساخـــــتمانی در حال پردازش بهترین متریال با طولانی ترین دوام برای این ساخــتمان ها هســـتند و روز به روز میــــزان ساخت این متریال ها بیشترو بیشتر می شود .

به همــین دلیل است که طـراحی نما در تمام دنیا بی نــهایت ارزشمند است چــرا که میزان احسـاس لیاقت در آن کشور با توجه به طراحی بناهای آن کــشور سنجیده میشود و البته که افرادی که دارای چنـین بناهایی هستند در زندگی های خود سراسر اعتماد به نفس شاد و آرام هسـتند و آنها انسان های لایقی هستند که خود را در چنــین فضاهایی می بینند، تجسم می کنند و درک و حس زیبایی، از حضور در این فضاها دارند .

طراحی نما یک احساسی است که مهندس احسان اسکندری آن را درک کرده است و در تمام بناهای سپرده شده به او نهایت دقت و ظرافت و زیبایی در آنها شکل گرفته است تا کارفرما و استفاده کننده ها زیبایی حضور در این بناها ی طراحی شده را درک کنند .

طراحی نما یک ساختمان شخـصیت آن ساختمان است و گوهر اصلی یک بنایی است که از زیرزمین قد بلند کرده است. طراحی نما یک ساختمان اصالت استفاده کنندگان آن فضا را معرفی میکند و افــرادی که در ساختمان هایی با نمـاهای زیبا و طراحی شـده و خاص زندگی میکنند تمامی، انسانـهای موفق هستند که میتوانند زندگی خود را آنگونه که میخواهند بسازند و این ها کسانی هستند که در زندگی خود برنامه ریزی دارند ، هدف دارند و الگو هستند .

_ در جهـان لیاقت ها ساختمان هایی با معــماری و طراحی نمای زیبا بسیار مهم و لازم و اصل زندگی است .

_ ما بینهایت ارزشـمند هســتیم و ما بــندگان خداوندی هستیم که تمام آسمانها و زمین را به تسخــیر ما درآورده است و به ما اجــازه ورود به این جهان مادی را داده است پـس ما لایق حضور در ساختمان های زیبا، برندینگ و مارک دار هستیم .

_ دفتر معماری مهندس احـسان اسکندری این مفهوم را به زیـبایی در طراحی نما و دکوراسیون داخلی ساختمان های خـــود رعایت می کند و در هر لحظه به دنبال بهـتر بودن و زیباتر خلق کردن فضا است .

_ طراحی نما جــدی ترین مساله در زندگی امروزی جهــان رو به پیشرفت ، سرعت و اقتصاد است و ما میتوانیم بیشتر به این مــسئله توجه کنیم و این گوهر زیبــایی (طراحی نما ) که در سالیان سال آن را می بینیم ، احساس می کنیم و درک حضـور در آن را خواهیم داشت پس با دقت انتخاب کنیم و به دست اهل آن بسـپاریم و باخیال راحت از داشتن احساس ارزشمندی در جهان مادی لذت ببریم .